Řešení pohledávek

- odkupy a zprostředkování prodeje pohledávek
- zprostředkování zápočtu pohledávek
- správu portfolií pohledávek
- inkaso pohledávek směřující k mimosoudnímu a soudnímu vymáhání