Divize GUARD fyzická ostraha

Recepční a pořadatelská služba

- na sportovních a kulturních akcích
- na výstavách a veletrzích

Poradenství a bezpečnostní projekty

- návrh systému ochrany objektu
- vyhodnocení rizik objektové bezpečnosti
- zpracování bezpečnostního projektu
  a krizového plánu ochrany objektu
- nezávislé jednorázové,
  nebo periodické kontroly kvality výkonu strážní služby
- analýza funkce bezpečnostního managementu

Ochrana objektů

- fyzická ochrana a ostraha movitého
  a nemovitého majetku osobní ochrana osob
- exekutorské doprovody